MARKKU H AARNION SÄÄTIÖ

Tuemme palokuntanuorisotyötä

Markku H Aarnion säätiön säännöt (ote)

2.§   Säätiön tarkoituksena on;

1) edistää Etelä-Suomen maakuntien*) alueella vakituisesti asuvien

nuorten pelastusalan taitoja, tietoja, koulutusta, kilpailu- ja leiritoimintaa,

sekä onnettomuuksien ehkäisymyönteistä kasvatusta,

2) tukea ja edistää nuorten vapaaehtoista pelastusalan toimintaa ja

omatoimista varautumista edellä mainitulla alueella,

3) tukea nuorten valmistautumista kansainvälisiin pelastustehtäviin.

Kaikki avustettavat toiminnot voivat tapahtua sekä kotimaassa että ulkomailla.

Edellä mainitun edistämisen ja tukemisen edellytyksenä ovat lisäksi, että
 

1) avustettavien on oltava Suomen kansalaisia ja asuttava vakituisesti

edellä mainitulla alueella, ja että

2) avustus voi kattaa enintään 95 % kulloinkin avustuksen kohteena olevista

kokonaiskuluista.

3.§  Säätiön tarkoituksen toteutuminen

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan muun ohella myöntämällä avustuksia,

apurahoja ja stipendejä, sekä edistää pelastusalan koulutusta ja turvallisuus-

kasvatusta harjoittamalla tiedotus- ja koulutustoimintaa.

 

*) HUOM  Etelä-Suomen maakuntien (5) alue; Uusimaa,

Kanta-Häme, Päijät-Häme, Etelä-Karjala, Kymenlaakso.