MARKKU H AARNION SÄÄTIÖ

Tuemme palokuntanuorisotyötä

Markku H Aarnion säätiön säännöt (ote)2 § Säätiön tarkoitus

1) edistää Uudenmaan Pelastusliiton, Helsingin Pelastusliiton, Hämeen Pelastusliiton ja Kaakkois-Suomen Pelastusalanliiton alueella sekä Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbundin osalta edellä mainittujen liittojen alueella vakituisesti asuvien nuorten pelastusalan taitoja, tietoja, koulutusta, kilpailu- ja leiritoimintaa, sekä onnettomuuksien ehkäisymyönteistä kasvatusta ja nuorten syrjäytymisen estämistä.

2) tukea ja edistää nuorten vapaaehtoista pelastusalan toimintaa, omatoimista varautumista ja väestönsuojelua edellä mainitulla alueella;

3) tukea nuorten valmistautumista kansainvälisiin pelastustehtäviin.

Kaikki avustettavat toiminnot voivat tapahtua sekä kotimaassa että ulkomailla.

Edellä mainitun edistämisen ja tukemisen edellytyksiä ovat lisäksi, että

1) avustettavien henkilöiden on oltava Suomen kansalaisia ja asuttava vakituisesti edellä mainitulla alueella, ja että

2) avustus voi kattaa enintään 95 % kulloinkin avustuksen kohteena olevista kokonaiskuluista.

Säätiön hallituksen päätöksellä voi avustus olla jopa 98 % kokonaiskuluista.

3 § Säätiön tarkoituksen toteuttaminen


Säätiö toteuttaa tarkoitustaan muun ohella myöntämällä avustuksia, apurahoja ja stipendejä sekä edistää pelastusalan koulutusta ja turvallisuuskasvatusta harjoittamalla tiedotus- ja koulutustoimintaa. Säätiö voi järjestää toimintansa tukemiseksi varainkeräystilaisuuksia ja kampanjoita.