MARKKU H AARNION SÄÄTIÖ

Tuemme palokuntanuorisotyötä

Avustuksen hakeminen


Markku H Aarnion säätiö sr myöntää avustuksia kirjallisen hakemuksen perusteella sääntöjensä mukaisiin tarkoituksiin. Avustusta haetaan erillisellä lomakkeella. Säätiö myöntää avustuksia pääsääntöisesti palokuntayhdistysten nuorisotoimintaan, mutta avus­tuksen kohde voi myös olla yksittäinen hanke, projekti tai julkaisu.

Säätiön tulot koostuvat pääosin pitkäaikaisesta sijoitustoiminnasta saatavasta tuotosta.

Markku H Aarnion säätiön hallitus käsittelee hakemukset kokouksessaan kerran vuodes­sa. Hakemukset tulee toimittaa 31.3. mennessä. Avustusta maksetaan maksimissaan 95 % avustuksen kohteena olevista kokonaiskuluista. Säätiö voi harkinnanvaraisesti tukea myös erillisiä hakuja.

Säätiö voi ottaa vastaan lahjoituksia tai testamentteja, joiden käytössä säätiö noudattaa luovutukselle mahdollisesti asetettuja ehtoja, elleivät ne ole ristiriidassa lain tai säätiön sääntöjen kanssa. Lahjoitus- ja testamenttikysymyksissä pyydetään ottamaan yhteyttä säätiön toimitusjohtaja Vili Heinikoskeen.

Vuonna 2023 säätiö tuki palokuntanuorisotyötä yhteensä yli 35 000 eurolla. säätiö myönsi avustuksia kymmeniin eri kohteisiin, mm. teltta- ja varustehankintoihin.

 

Avustuksen hakeminen

1.   Tutustu huolellisesti ohjeisiin

Ohje avustuksen hakemiseen (PDF).

2.   Täytä avustushakemus. Avustusta haetaan erillisellä lomakkeella:

Avustushakemuslomake (PDF).

3.   Skannaa ja tallenna täytetty hakemus nimellä muodossa:
Avustushakemus-Hakija-vuosi.pdf

4.   Lähetä hakemus liitteineen sähköpostitse säätiölle osoitteeseen:
info@markkuhaarnionsaatio.fi