MARKKU H AARNION SÄÄTIÖ

Tuemme palokuntanuorisotyötä

Tervetuloa!

Tarkoituksenamme on edistää nuorten pelastusalan taitoja, tietoja, koulutusta, kilpailu- ja leiritoimintaa, sekä onnettomuuksienehkäisy myönteistä kasvatusta ja nuorten syrjäytymisen estämistä. 


Toimintamme rajautuu Uudenmaan Pelastusliiton, Helsingin Pelastusliiton, Hämeen Pelastusliiton ja Kaakkois-Suomen Pelastusalanliiton sekä Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbundin aluella asuvien palokuntanuorten tukemiseen.


Haluamme tukea ja edistää nuorten vapaaehtoista pelastusalan toimintaa, omatoimista varautumista ja väestönsuojelua edellä mainitulla alueella, tukea nuorten valmistautumista kansainvälisiin pelastustehtäviin.


Säätiö toteuttaa tarkoitustaan mm. myöntämällä avustuksia, apurahoja ja stipendejä sekä edistää pelastusalan koulutusta ja turvallisuuskasvatusta harjoittamalla tiedotus- ja koulutustoimintaa. Kaikki avustettavat toiminnot voivat tapahtua sekä kotimaassa että ulkomailla.


Säätiön perustaja

DI Markku H Aarnio, Pelastusopiston pitkäaikainen rakenteellisen paloturvallisuuden yliopettaja perusti tämän säätiön vuonna 2009. 

Markku oli myös Pelastustieto-lehden kommentaattori. Säätiön logona onkin hänen kirjoittajalogonsa.   Säätiön omaisuus perustuu Markun ja hänen tätinsä lahjoituksiin.

 

Säätiön hallitus

Puheenjohtaja               Markku H Aarnio

Varapuheenjohtaja        Katja Brückner

Hallituksen jäsen           Mika Gröndahl

Hallituksen jäsen           Mira Leinonen

Hallituksen jäsen           Vili Heinikoski

Toimitusjohtaja              Vili Heinikoski

 

Avustukset, stipendit ja muu tuki

Etelä-Suomen maakuntien alueella vakituisesti asuvat yhteisöt ja yksityiset

voivat hakea säätiöltä avustuksia, stipendejä ja muuta tukea säätiön sääntöjen

mukaiseen tarkoitukseen.

 

Säätiömme ottaa lahjoituksia vastaan, ks. yhteystiedot.