MARKKU H AARNION SÄÄTIÖ

Tuemme palokuntanuorisotyötä

Ulkomaanvaihto

Säätiö valitsee vuosittain ulkomaanvaihtoon lähtevän palokunnan, josta matkaan lähtee yksi huoltaja ja viisi palokuntanuorta yhdessä säätiön edustajan kanssa.

Ulkomaanvaihto toteutetaan tällä hetkellä itävaltalaisen Welsin kaupungin pelastuslaitoksen kanssa. 

Ulkomaanvaihtoon lähtevä palokunta sitoutuu vastavuoroisesti järjestämään ja isännöimään vastavierailun Itävallasta tulevalle ryhmälle. Ryhmään kuuluu kaksi huoltajaa ja viisi palokuntanuorta.

Ulkomaanvaihdossa palokuntanuorilla on mahdollisuus päästä näkemään ja kokemaan ainutkertaisia asioita. Vaihdon yhteydessä solmitut ystävyydet ja tuttavuudet luovat omalta osaltaan pohjaa palokuntanuorten kansainvälisty-miselle.


Bobäck FBK:n joukkue Itävallassa 2019

Bobäckiläiset kävivät Itävallassa Welsin pelastuslaitoksen vieraana heinä-elokuun taitteessa 2019. Bobäckiläisten matkakertomus on ohessa.


Vehkalahden Vapaaehtoisella Keskuspalokunnalla itävaltalaiset vastavierailulla 2019

Vehkalahden Vapaaehtoinen Keskuspalokunta isännöi itävaltalaisten vastavierailua heinäkuun lopulla. VVKP:n kertomus on ohessa.


Vehkalahden Vapaaehtoisen Keskuspalokunnan joukkue Itävallassa 2018

Vehkalahtelaiset kävivät Itävallassa Welsin pelastuslaitoksen vieraana heinä-elokuun taitteessa. Vehkalahtelaisten matkakertomus on ohessa.


Selänpään VPK:lla itävaltalaiset vastavierailulla 2018

Selänpään VPK isännöi itävaltalaisten vastavierailua heinäkuun lopulla. Seläpään VPK:n kertomus on ohessa.