MARKKU H AARNION SÄÄTIÖ

Tuemme palokuntanuoriso-työtä

Avustuksen hakeminen


Markku H Aarnion säätiö sr myöntää avustuksia kirjallisen hakemuksen perusteella sääntöjensä mukaisiin tarkoituksiin. Avustusta haetaan erillisellä lomakkeella. Säätiö myöntää avustuksia pääsääntöisesti palokuntayhdistysten nuorisotoimintaan, mutta avus­tuksen kohde voi myös olla yksittäinen hanke, projekti tai julkaisu.

Säätiön tulot koostuvat pääosin pitkäaikaisesta sijoitustoiminnasta saatavasta tuotosta.

Markku H Aarnion säätiön hallitus käsittelee hakemukset kokouksessaan kerran vuodes­sa. Hakemukset tulee toimittaa 31.3. mennessä: poikkeuksena vuosi 2018, jolloin hakemukset tulee toimittaa 31.8. mennessä. Avustusta maksetaan maksimissaan 95 % avustuksen kohteena olevista kokonaiskuluista. Säätiö voi harkinnanvaraisesti tukea myös erillisiä hakuja.

Säätiö voi ottaa vastaan lahjoituksia tai testamentteja, joiden käytössä säätiö noudattaa luovutukselle mahdollisesti asetettuja ehtoja, elleivät ne ole ristiriidassa lain tai säätiön sääntöjen kanssa. Lahjoitus- ja testamenttikysymyksissä pyydetään ottamaan yhteyttä säätiön toimitusjohtaja Petri Seppäseen.

Vuonna 2017 säätiö on myöntänyt mm. seuraavat avustukset:

·        Rescue Race -järjestäjätuki / Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto

·        Rescue Race -matka Itävaltaan / Selänpään VPK

·        Tolkkisten VPK / Isäntätuki itävaltalaisten vastavierailun järjestelyyn

·        Kalvolan VPK / Varustehankintatuki

·        Iitin VPK / Varustehankintatuki

·        Malmin VPK / Varhaisnuorten teltanhankintatuki

 

Avustuksen hakeminen

1.   Tutustu huolellisesti ohjeisiin

Ohje avustuksen hakemiseen (PDF).

2.   Täytä avustushakemus. Avustusta haetaan erillisellä lomakkeella:

Avustushakemuslomake (PDF).

3.   Skannaa ja tallenna täytetty hakemus nimellä muodossa:
Avustushakemus-Hakija-vuosi.pdf

4.   Lähetä hakemus liitteineen sähköpostitse säätiölle osoitteeseen:
info@markkuhaarnionsaatio.fi